News

11 Revolutionary automation trends in the building

Nếu bạn hiểu rằng 11 xu hướng này đang tồn tại và làm thay đổi nhanh chóng ngành công nghiệp tự động hóa tòa nhà, thì bạn cũng sẽ hiểu được những thay đổi hoàn toàn đang xảy ra trong các sản phẩm điều khiển World Wide Web – Cũng như hầu hết mọi ngành công […]

What is an automation system? Composition and application

Tự động hóa là cụm từ khá thân thuộc với chúng ta ngày nay. Thế nhưng, bạn đã hiểu hết về hệ thống tự động hóa chưa? Nó bao gồm những gì và được ứng dụng ra sao? Cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bài viết này nhé. Hệ thống tự động hóa là […]

How will home automation affect our future?

Mặc dù việc hiểu cách chúng hoạt động như thế nào có thể cực kỳ phức tạp, nhưng mục đích chính của công nghệ tự động hóa nhà ở là làm cho cuộc sống của bạn đơn giản hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn. Tự động hóa nhà ở là công nghệ hoạt động như […]