Tan Son Nhat Airport – T1

CĐT: ACV

Vị trí: Thành phố HCM, Việt Nam

Qui mô: T1, 13 triệu hành khách / 1 năm

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2015