Akari City

CĐT: Nam Long

Vị trí: Bình Tân, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 5,000 Căn Hộ

Dịch vụ: Cung Cấp FAS

Năm hoàn thành: 2021