Bệnh Viện Đai Học Y Dược

CĐT: Bộ Y Tế

Vị trí: Quận 5, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 15 tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2013