Corona Resort & Casino

CĐT: Vingroup

Vị trí: Phú Quốc, Việt Nam

Qui mô: Khách Sạn 2000 phòng, Sòng Bài

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2018