Hyatt Regency Danang Resort And Spa

CĐT: Indochina Land

Vị trí: Đà Nẵng, Việt Nam

Qui mô: 198 Phòng, 160 Căn Hộ, 22 Biệt Thư

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2011