Lotte Marts

CĐT: Lotte Co., Ltd

Vị trí: Khắp các tỉnh thành, Việt Nam

Qui mô: Siêu thị

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2013 đến 2016