Phu Quoc International Airport

CĐT: ACV

Vị trí: Phú Quốc, Việt Nam

Qui mô: 4 triệu lượt khách / 1 năm

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2012