Riviera Point

CĐT: Keppel Land

Vị trí: Quận 7, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 1067 Căn Hộ Cao Cấp

Dịch vụ: Cung Cấp FAS

Năm hoàn thành: 2014 & 2019