Tòa Nhà Điện Lực TP HCM

CĐT: EVN

Vị trí: Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Qui mô: 3 Hầm, 22 Tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2010