UOA Tower

CĐT: Malaysia UOA Investments

Vị trí: Quận 7, TP. HCM, Việt Nam

Qui mô: 4 Hầm, 23 Tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS, FAS & ACS

Năm hoàn thành: 2020