Vietjet Air Training Center

CĐT: Vietjet Air

Vị trí: Quận 9, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 8613 m2 trung tâm huấn luyện bay

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2018