Project Category: Y tế

TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL

CĐT: Bộ Y Tế Vị trí: Tiền Giang, Việt Nam Qui mô: 1,000 giường, 10 tầng Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy Năm hoàn thành: 2022 (Dự kiến)

KIEN GIANG GENERAL HOSPITAL

CĐT: Bộ Y Tế Vị trí: Kiêng Giang, Việt Nam Qui mô: 1,200 giường, 9 tầng Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2021

Vinmec International Hospital

CĐT: Vingroup Vị trí: Hải Phòng, Việt Nam Qui mô: 500 giường Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy Năm hoàn thành: 2017

Bệnh Viện Đai Học Y Dược

CĐT: Bộ Y Tế Vị trí: Quận 5, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 15 tầng Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS Năm hoàn thành: 2013

Hanh Phuc International Hospital

CĐT: Hoàn Mỹ Vị trí: Bình Dương, Việt Nam Qui mô: Tiêu chuẩn Singapore Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2011

American International Hospital (AIH)

CĐT: Tiến Phước Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Qui mô: 120 phòng bệnh, 5 phòng mổ Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2018