AEON MALL Tan Phu Celadon

CĐT: AEON

Vị trí: Tân Phú, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: TTTM 116,000 m2 sàn

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống FAS & ACS

Năm hoàn thành: 2014