Alma Resort Cam Ranh

CĐT: Alma

Vị trí: Khánh Hòa, Việt Nam

Qui mô: 580 Phòng Khách Sạn Và Biệt Thự

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS, FAS & ACS

Năm hoàn thành: 2020