American International Hospital (AIH)

CĐT: Tiến Phước

Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Qui mô: 120 phòng bệnh, 5 phòng mổ

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2018