Amway

CĐT: Amway

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Qui mô: 13,000 m2, sản xuất Vitamin

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2015