Bel Greenfield Asean Factory

CĐT: Bel Vietnam Co., Ltd

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Qui mô: Sản xuất phô mai, xưởng 10,500 m2

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống ACS & CCTV

Năm hoàn thành: 2017