Centrepoint Office Building

CĐT: Nguyen Vu Investment

Vị trí: Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam

Qui mô: 2 Hầm, 17 Tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2009