Empire City

CĐT: Empire City Joint Stock

Vị trí: Quận 2, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 982 Căn Hộ (2 tháp)

Dịch vụ: Cung Cấp FAS

Năm hoàn thành: 2021