Euvipharm Pharmaceutical Plant

CĐT: Euvipharm Joint Stock Co.,

Vị trí: Long An, Việt Nam

Qui mô: Thuộc JW Group, WHO-GMP

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2009