GATEWAY Thao Dien

CĐT: Sơn Kim Land

Vị trí: Quận 2, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 439 Căn Hộ Cao Cấp

Dịch vụ: Cung Cấp BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2018