Hoiana

CĐT: Hoi An South Development

Vị trí: Nam Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Qui mô: 1000 Phòng Khách Sạn Và Sòng Bài

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS, FAS & PA

Năm hoàn thành: 2020