Imexpharm Pharmaceutical – Vinh Loc

CĐT: Imexpharm

Vị trí: Bình Tân, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 10,000m2, GMP-EU

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2017