Jotun Factory

CĐT: Jotun Paints

Vị trí: Nhà Bè, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: Xưởng 10 ha, sản xuất sơn

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2021