Landmark 81

CĐT: Vingroup

Vị trí: Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: TTTM, Khách Sạn, Căn Hộ Cao Cấp

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2018