Lexington Residence

CĐT: Novaland

Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Qui mô: 1310 Căn Hộ

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống FAS

Năm hoàn thành: 2016