Lim Tower III

CĐT: An Khang Investment

Vị trí: Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Qui mô: 3 Hầm, 25 Tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2019