Oakwood & RichLane Residences

CĐT: Mapletree

Vị trí: Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Qui mô: 480 Căn Hộ Dịch Vụ

Dịch vụ: Cung Cấp BMS, FAS & ACS

Năm hoàn thành: 2017