ONEHUB SAIGON

CĐT: CapitaLand

Vị trí: Quận 9, TP. HCM, Việt Nam

Qui mô: Nằm Trong Khuôn Viên 12 Ha

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2018