Pepsico Factory

CĐT: Suntory PepsiCo Vietnam Beverage

Vị trí: Tại nhiều tỉnh thành, Việt Nam

Qui mô: Sản xuất thức ăn & nước giải khát

Dịch vụ: Cung Cấp BMS, FAS & CCTV

Năm hoàn thành: 2012 ~ 2015