P&G Factory

CĐT: P&G

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Qui mô: Sản xuất dầu gội các loại

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2012