SC VivoCity

CĐT: Saigon Co.Op Investment

Vị trí: Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Qui mô: 5 Tầng TTTM

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống FAS

Năm hoàn thành: 2014