Techcombank Hanoi Tower

CĐT: Techcombank

Vị trí: Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Qui mô: 3 Hầm, 21 Tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2021