The Garden Mall

CĐT: An Đông Investment

Vị trí: Quận 5, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: TTTM 3 tầng, 30,000 m2 sàn

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS, FAS & PA

Năm hoàn thành: 2017