The Vista

CĐT: Capitaland

Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Qui mô: 750 Căn Hộ, 8,500m2 TTTM

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2011