Unilever Vietnam Homebase

CĐT: Unilever

Vị trí: Quận 7, TP. HCM, Việt Nam

Qui mô: 5 Tầng, Mỗi Tầng 5000m2

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2008