Union Square

CĐT: VTP

Vị trí: Quận 1, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: TTTM Hàng Hiệu, 6 Tầng + Khách Sạn

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2022 (Kế hoạch)