Van Hanh Mall

CĐT: Bắc Bình

Vị trí: Quận 10, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: TTTM 7 tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2018