Vincom Mega Mall Thao Dien

CĐT: Vingroup

Vị trí: Quận 2, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: TTTM 100,000 m2 sàn

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2016