Vinfast

CĐT: Vingroup

Vị trí: Hải Phòng, Việt Nam

Qui mô: Xưởng 335 ha, sản xuất ô tô & xe máy

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2020