Vinhomes Central Park

CĐT: Vingroup

Vị trí: Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 10,000 Căn Hộ

Dịch vụ: Cung Cấp BMS & FAS

Năm hoàn thành: 2017