Kỹ sư bảo trì

Mô Tả Công Việc

  • Toàn thời gian
  • Kỹ thuật điện / cơ
  • Việt Nam
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Lương thoả thuận
  • 10-8-2021
  • 09-10-2021

Kỹ thuật bảo trì định kỳ hệ thống báo cháy