Kỹ sư dự án

Mô Tả Công Việc

  • Toàn thời gian
  • Kỹ thuật điện
  • Việt Nam
  • TP. Hồ Chí MInh
  • Lương thoả thuận
  • 10-08-2021
  • 9-Oct-2021

Lập trình kiểm tra hệ thống BMS