Project Category: Dược phẩm

OPC Pharmaceutical Factory

CĐT: OPC Vị trí: Bình Dương, Việt Nam Qui mô: 5,6 ha, GMP-WHO Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2011

Amway

CĐT: Amway Vị trí: Bình Dương, Việt Nam Qui mô: 13,000 m2, sản xuất Vitamin Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy Năm hoàn thành: 2015

Euvipharm Pharmaceutical Plant

CĐT: Euvipharm Joint Stock Co., Vị trí: Long An, Việt Nam Qui mô: Thuộc JW Group, WHO-GMP Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2009

Suheung Vietnam Factory

CĐT: Suheung Co., Ltd Vị trí: Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam Qui mô: 3 ha, GMP-WHO Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2009, 2019

Imexpharm Pharmaceutical – Vinh Loc

CĐT: Imexpharm Vị trí: Bình Tân, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 10,000m2, GMP-EU Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2017