Project Category: Căn hộ cao cấp, biệt thự

Empire City

CĐT: Empire City Joint Stock Vị trí: Quận 2, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 982 Căn Hộ (2 tháp) Dịch vụ: Cung Cấp FAS Năm hoàn thành: 2021

Akari City

CĐT: Nam Long Vị trí: Bình Tân, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 5,000 Căn Hộ Dịch vụ: Cung Cấp FAS Năm hoàn thành: 2021

Riviera Point

CĐT: Keppel Land Vị trí: Quận 7, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 1067 Căn Hộ Cao Cấp Dịch vụ: Cung Cấp FAS Năm hoàn thành: 2014 & 2019

Estella Heights

CĐT: Keppel Land Vị trí: Quận 2, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 872 Căn Hộ Cao Cấp Dịch vụ: Cung Cấp BMS & FAS Năm hoàn thành: 2018

GATEWAY Thao Dien

CĐT: Sơn Kim Land Vị trí: Quận 2, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 439 Căn Hộ Cao Cấp Dịch vụ: Cung Cấp BMS & FAS Năm hoàn thành: 2018

Vinhomes Central Park

CĐT: Vingroup Vị trí: Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 10,000 Căn Hộ Dịch vụ: Cung Cấp BMS & FAS Năm hoàn thành: 2017

Oakwood & RichLane Residences

CĐT: Mapletree Vị trí: Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Qui mô: 480 Căn Hộ Dịch Vụ Dịch vụ: Cung Cấp BMS, FAS & ACS Năm hoàn thành: 2017

Lexington Residence

CĐT: Novaland Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Qui mô: 1310 Căn Hộ Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống FAS Năm hoàn thành: 2016

The Vista

CĐT: Capitaland Vị trí: Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Qui mô: 750 Căn Hộ, 8,500m2 TTTM Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS Năm hoàn thành: 2011