Project Category: Nhà máy công nghiệp

Jotun Factory

CĐT: Jotun Paints Vị trí: Nhà Bè, TP HCM, Việt Nam Qui mô: Xưởng 10 ha, sản xuất sơn Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy Năm hoàn thành: 2021

Vinfast

CĐT: Vingroup Vị trí: Hải Phòng, Việt Nam Qui mô: Xưởng 335 ha, sản xuất ô tô & xe máy Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy Năm hoàn thành: 2020

Nippon Mektron Factory

CĐT: Mektec Manufacturing Vị trí: Hưng Yên, Việt Nam Qui mô: Xưởng 16,830 m2, sản xuất PCB Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS Năm hoàn thành: 2017

Bel Greenfield Asean Factory

CĐT: Bel Vietnam Co., Ltd Vị trí: Bình Dương, Việt Nam Qui mô: Sản xuất phô mai, xưởng 10,500 m2 Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống ACS & CCTV Năm hoàn thành: 2017

Huoi Quang Hydropower Plant

CĐT: EVN Vị trí: Sơn La, Việt Nam Qui mô: Nhà máy thủy điện, dài 4.2 km Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy Năm hoàn thành: 2016

Nestle Factory

CĐT: Nestle Vietnam Ltd Vị trí: Amata IP, Đồng Nai, Việt Nam Qui mô: 10,8-ha Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy Năm hoàn thành: 2012

Jabil Factory

CĐT: Jabil Vietnam Ltd Vị trí: Quận 9, TP HCM, Việt Nam Qui mô: 447,280 ft2, linh kiện điện tử Dịch vụ: Cung Cấp BMS, FAS & CCTV Năm hoàn thành: 2012, 2022

Pepsico Factory

CĐT: Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Vị trí: Tại nhiều tỉnh thành, Việt Nam Qui mô: Sản xuất thức ăn & nước giải khát Dịch vụ: Cung Cấp BMS, FAS & CCTV Năm hoàn thành: 2012 ~ 2015

P&G Factory

CĐT: P&G Vị trí: Bình Dương, Việt Nam Qui mô: Sản xuất dầu gội các loại Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & FAS Năm hoàn thành: 2012